branding decoration

Ubezpieczenie D&O

Ubezpieczenie D&O to ubezpieczenie odpowiedzialności materialnej członków organów spółek kapitałowych, które zapewnia ochronę ubezpieczeniową na wypadek roszczeń kierowanych wobec takich osób z tytułu pełnienia funkcji w organach spółki kapitałowej, jak również kosztów postępowań cywilnych, karnych oraz administracyjnych, których uczestnikami są te osoby.

Zważywszy na zakres możliwej do uzyskania ochrony ubezpieczeniowej, ubezpieczenie D&O powinno być posiadane przez wszystkich przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą w formie spółki kapitałowej. Posiadanie ochrony w tym zakresie nie tylko ułatwia zarządzanie spółką, ale również stanowi instrument zabezpieczający na wypadek roszczeń kierowanych przez właścicieli spółek wobec osób zarządzających spółki w imieniu właścicieli.

Powrót do ubezpieczeń