branding decoration

Audyt ubezpieczeniowy

Standardowe rozwiązania ubezpieczeniowe, oparte o podstawowe zapisy ogólnych warunków ubezpieczenia, wiążą się z możliwością wystąpienia luki w zakresie ochrony.

Skuteczność ubezpieczenia zależy zawsze od dwóch czynników, dostosowania zakresu ochrony ubezpieczeniowej do faktycznych ryzyk związanych z działalnością gospodarczą oraz prawidłowej konstrukcji umowy ubezpieczenia.

ZAKRES WSPÓŁPRACY

Audyt ubezpieczeniowy, jako dodatkowa usługa oferowana przez Alfa Strategy, umożliwia analizę zawartych umów ubezpieczenia wraz ze wskazaniem potencjalnych zagrożeń wynikających z niedoubezpieczenia danej gałęzi ryzyka.

W ramach proponowanych przez nas rozwiązań oferujemy przeprowadzenie audytu ubezpieczeniowego w jednym z dwóch wariantów:

Wariant podstawowy – obejmujący analizę i ocenę aktualnego zakresu ochrony w ramach zawartych umów ubezpieczenia.
Wariant optymalny – obejmujący zakres wariantu podstawowego, rozszerzony o szczegółową analizę ryzyk ubezpieczeniowych oraz budowę programu prewencyjnego związanego z ograniczeniem możliwości wystąpienia zdarzeń szkodowych w ramach prowadzonej działalności i posiadanego mienia.

KORZYŚCI Z PRZEPROWADZENIA AUDYTU

  • uzyskanie szczegółowej wiedzy na temat faktycznego zakresu posiadanej ochrony ubezpieczeniowej;
  • identyfikacja niebezpiecznych luk w zakresie dotychczas posiadanego ubezpieczenia oraz identyfikacja niedostrzeżonych wcześniej ryzyk;
  • wdrożenie właściwego systemu zarządzania ryzykiem dzięki wnioskom i rekomendacjom ze strony Alfa Strategy.

Audyt ubezpieczeniowy przeprowadzany jest po podpisaniu umowy o zachowaniu pełnej poufności przekazywanych nam danych. Daje to gwarancję opracowania rzetelnego i profesjonalnego materiału przez brokerów ubezpieczeniowych Alfa Strategy.