branding decoration

Ubezpieczenia

WSPIERAMY ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTW BEZ OBAW PRZED NIESPODZIEWANYMI KOSZTAMI

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z ryzykiem wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń, zarówno tych, które mają wpływ na posiadany majątek, jak ale również szkód wyrządzonych osobom trzecim.

Ryzyka nigdy nie można wykluczyć.
Zaistnienie nieprzewidzianych zdarzeń może być następstwem okoliczności pozostających poza kontrolą osób zarządzających danym przedsiębiorstwem. Jednakże zawsze można ograniczyć zakres materialnych następstw ryzyka, zwłaszcza przy wprowadzeniu przy udziale doświadczonego brokera ubezpieczeniowego, właściwego systemu zarządzania takim ryzykiem.

Optymalnie dobrane i wdrożone ubezpieczenie pozwala na uniknięcie samodzielnego ponoszenia finansowych konsekwencji wszelkich niespodziewanych zdarzeń – obciążają one wtedy zakład ubezpieczeń. Dzięki temu działalność może być prowadzona bez obaw przed dodatkowymi, dużymi kosztami, które mogłyby ograniczyć, a nawet uniemożliwić dalszy rozwój przedsiębiorstwa.

OCHRONA UBEZPIECZENIOWA

Jako broker ubezpieczeniowy nie sprzedajemy ubezpieczeń w imieniu zakładów ubezpieczeń.

Przy współpracy z Państwem dokonujemy identyfikacji i analizy ryzyk, jakie wiążą się z prowadzoną przez Państwa działalnością gospodarczą oraz posiadanym majątkiem. Na tej podstawie możemy zaproponować skorzystanie z właściwych rozwiązań w zakresie ochrony ubezpieczeniowej, jakie oferuje rynek ubezpieczeniowy.

Dzięki naszemu doświadczeniu i wieloletniej praktyce zawodowej, jesteśmy w stanie zapewnić Państwu dostęp do pełnej oferty produktowej wszystkich zakładów ubezpieczeń działających w Polsce.

Jeżeli standardowe produkty oferowane przez zakłady ubezpieczeń nie mogą w pełni zaspokoić Państwa potrzeb i wymagań, dostarczamy autorskie rozwiązania pozwalające na uzyskanie optymalnego poziomu bezpieczeństwa.

PRODUKTY UBEZPIECZENIOWE

Każdemu ryzyku, jakie może mieć wpływ na prowadzoną działalność gospodarczą oraz posiadany majątek, jak też różnym rodzajom takiej działalności i majątku, odpowiada odrębny rodzaj produktu ubezpieczeniowego.
Nie istnieje jedno, kompleksowe ubezpieczenie, które w swoim zakresie pokrywa wszelkie ryzyka.

W zależności od Państwa potrzeb i wymagań, optymalizacja ochrony ubezpieczeniowej związana jest z koniecznością wprowadzenia programu ubezpieczeniowego opartego na różnych produktach oferowanych przez rynek ubezpieczeniowy.