branding decoration

Ubezpieczenia budowlane

Ubezpieczenia budowlane to rozwiązania służące zabezpieczeniu ryzyk związanych z wykonywaniem robót budowlanych lub montażowych, z których korzystać mogą wszystkie podmioty zaangażowane w dany proces budowlany.

Podstawowym ubezpieczeniem budowlanym jest ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montażu (ubezpieczenie CAR/EAR), które zapewnia ochronę dla szkód powstałych w przedmiocie wykonywanych robót budowlanych lub montażowych. Takie ubezpieczenie może być uzyskane zarówno przez wykonawcę tych robót, jak i przez inwestora. W praktyce rynkowej tego rodzaju ubezpieczenie aranżowane jest indywidualnie lub w oparciu o umowy generalne.

Uzupełnieniem właściwej ochrony ubezpieczeniowej dla inwestycji budowlanych powinny być również ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dedykowane dla tej branży, ubezpieczenia mienia w postaci sprzętu i maszyn budowlanych oraz gwarancje ubezpieczeniowe.

Powrót do ubezpieczeń