branding decoration

Grupowe ubezpieczenia pracownicze

Ubezpieczenia pracownicze obejmują rozwiązania, w zakresie których ochroną ubezpieczeniową objęte są ryzyka o charakterze osobowym, dotyczące przede wszystkim życia i zdrowia ubezpieczonych pracowników oraz członków ich rodzin.

Wprowadzenie u danego przedsiębiorcy rozwiązań w zakresie grupowych ubezpieczeń pracowniczych nie tylko pozwala na zabezpieczenie osobistych interesów pracowników, ale również pozwala na zapewnienie pracownikom dodatkowych korzyści związanych z wykonywaną pracą.

Grupowe ubezpieczenia pracownicze to przede wszystkim ubezpieczenia życiowe, w ramach których ochrona ubezpieczeniowa związana jest z ryzykiem śmierci lub nieszczęśliwego wypadku, jak również ubezpieczenia zdrowotne, zapewniające prywatną opiekę medyczną dla pracowników oraz członków ich rodzin.

Powrót do ubezpieczeń