branding decoration

Gwarancje ubezpieczeniowe

Gwarancje ubezpieczeniowe to rozwiązania dedykowane przede wszystkim dla przedsiębiorców uczestniczących w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, w ramach których zamawiający nakłada zazwyczaj obowiązek posiadania przez wykonawcę takiego zabezpieczenia.

Uzyskanie gwarancji ubezpieczeniowej jest rozwiązaniem pozwalającym na uniknięcie konieczności zaangażowania przez przedsiębiorcę własnych środków finansowych.

W zależności od rodzaju ryzyka, gwarancje ubezpieczeniowe obejmują gwarancję zapłaty wadium, gwarancję należytego wykonania lub usunięcia wad i usterek oraz gwarancję zwrotu zaliczki.

Gwarancje ubezpieczeniowe mogą być aranżowane bądź w oparciu o indywidualną gwarancję ubezpieczeniową bądź w oparciu o umowy generalne, w zakresie których zakład ubezpieczeń będąc gwarantem udostępnia określony limit kwotowy do wykorzystania w okresie obowiązywania takiej umowy.

Powrót do ubezpieczeń