branding decoration

Serwis brokerski

Serwis brokerski oferowany przez Alfa Strategy to znacznie więcej niż proste aranżowanie polis ubezpieczeniowych.

Zapewniamy kompleksowe wsparcie dające gwarancję pełnego bezpieczeństwa prowadzonej działalności przy jednoczesnej optymalizacji kosztów z tym związanych.

ZAKRES WSPÓŁPRACY

Serwis brokerski Alfa Strategy obejmuje wsparcie w aranżowaniu, adekwatnej do prowadzonej działalności i posiadanego mienia, ochrony ubezpieczeniowej.

Oferujemy doradztwo w zakresie zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym – w tym szkodowością oraz optymalizacją procesów wewnętrznych, które skutkuje ograniczeniem podatności na wystąpienie zdarzenia szkodowego.

W ramach współpracy zapewniamy:

  • pośrednictwo ubezpieczeniowe – dobór ubezpieczenia dopasowanego do Państwa potrzeb i zapewniającego skuteczną ochronę na wypadek szkód i roszczeń;
  • zarządzanie szkodami – pełne wsparcie w procesie likwidacji szkód, od momentu ich zgłoszenia aż do otrzymania ostatecznej decyzji zakładu ubezpieczeń;
  • audyt ubezpieczeniowy – analiza i identyfikacja ryzyk związanych z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem dla celów wyeliminowania potencjalnych luk w ochronie ubezpieczeniowej;
  • szkolenia z zakresu zarządzania ryzykiem – przekazanie praktycznej wiedzy pozwalającej na zwiększenie świadomości kadry zarządzającej i pracowników w kwestii bezpieczeństwa działalności.

BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA FIRMY W NAJLEPSZYCH RĘKACH

Ubezpieczenie to narzędzie pozwalające zabezpieczyć się przed kosztami wynikającymi z potencjalnych szkód lub roszczeń. Jednak jak każde narzędzie, aby było skuteczne, powinno być wykorzystywane we właściwy sposób. Ubezpieczenia należy traktować jako jeden z wielu elementów całego systemu zarządzania ryzykiem w danym przedsiębiorstwie.

Uważamy, że naszym obowiązkiem jest udzielenie Państwu pełnego wsparcia w tym zakresie.