branding decoration

Szkolenia

Szkolenia są bardzo istotnym narzędziem pozwalającym na uzyskanie szerszej świadomości istnienia zagrożeń dla prowadzonej działalności gospodarczej, jak też wspomagającym wiele procesów wewnętrznych realizowanych w przedsiębiorstwie.

PRZEDMIOT SZKOLEŃ

Szkolenia Alfa Strategy przeznaczone są zarówno dla kadry zarządzającej jak i pracowników operacyjnych.

W ramach naszych szkoleń przekazujemy ekspercką wiedzę dotyczącą ryzyka, sposobów reakcji na ryzyko oraz metod i zakresu rozwiązań pozwalających na właściwe zabezpieczenie interesów przedsiębiorstwa.

Prowadzimy również szkolenia związane z obsługą szkód, roszczeń oraz reklamacji – zarówno w kontekście postępowań likwidacyjnych prowadzonych przez zakłady ubezpieczeń, jak również przepisów prawa odnoszących się do dziedziny działalności Państwa przedsiębiorstwa

Uważamy, że nauka nie powinna opierać się jedynie na teorii, dlatego też w ramach naszych szkoleń prezentujemy wiele przykładów związanych z praktyką rynkową oraz uwarunkowaniami prawnymi i finansowymi.

KORZYŚCI ZE SZKOLEŃ ALFA STRATEGY

  • uzyskanie wiedzy ułatwiającej świadome podejmowanie decyzji w zakresie sposobów właściwej reakcji na ryzyko pozwalającej na ograniczenie lub uniknięcie zbędnych wydatków;
  • ułatwienie prowadzenia działań operacyjnych przez pracowników odpowiedzialnych za procesy obsługi szkód i roszczeń w ramach danego przedsiębiorstwa;
  • możliwość uzyskania oszczędności finansowych dzięki optymalizacji procesów wewnętrznych.

Każde szkolenie przeprowadzone przez Alfa Strategy kończy się wystawieniem certyfikatu potwierdzającego odbycie szkolenia, szkolenie może również zakończyć się przeprowadzeniem testu sprawdzającego wiedzę przekazywaną w trakcie szkolenia.