branding decoration

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia transportowe, w szerokim rozumieniu, to różnego rodzaju rozwiązania zapewniające ochronę ubezpieczeniową dla ryzyk związanych z przewozem wszelkiego rodzaju towarów oraz odpowiedzialnością wynikającą z prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie transportu, spedycji i logistyki.

Dla przedsiębiorców zajmujących się przewozem dedykowane są ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika, w tym przewoźnika drogowego, lotniczego, kolejowego i morskiego.

Dla przedsiębiorców prowadzących działalność spedycyjną lub logistyczną dedykowane są ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej spedytora lub innego rodzaju ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dostosowane swoim zakresem do rodzaju czynności, prac i usług wykonywanych w ramach działalności logistycznej.

Ochronę dla szkód powstałych w mieniu będącym przedmiotem przewozu zapewnia ubezpieczenie mienia w transporcie (ubezpieczenie cargo), które z kolei może być aranżowane na rzecz tych podmiotów, których interesy majątkowe związane są z przewożonym mieniem.

Powrót do ubezpieczeń