branding decoration

Ubezpieczenie cyber

Ubezpieczenie cyber to rozwiązanie umożliwiające uzyskanie ochrony ubezpieczeniowej na wypadek szkód oraz kosztów powstałych w następstwie zdarzenia o charakterze cyber, w szczególności działań hakerów lub złośliwego oprogramowania lub powstałych w następstwie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

Tego rodzaju ubezpieczenie łączy w sobie elementy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia ochrony prawnej oraz ubezpieczenia związanego z ryzykiem naruszenia przepisów prawa administracyjnego.

Z uwagi na zakres możliwej do uzyskania ochrony ubezpieczeniowej, ubezpieczenie cyber dedykowane jest dla wszystkich przedsiębiorców, których działalność opiera się na wykorzystywaniu systemów komputerowych oraz systemów informatycznych, jak również związana jest z korzystaniem z danych osobowych.

Powrót do ubezpieczeń