branding decoration

Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenia komunikacyjne to przede wszystkim rozwiązanie zapewniające ochronę ubezpieczeniową dla ryzyk związanych z posiadaniem oraz ruchem pojazdów mechanicznych.

Tego rodzaju ubezpieczenia obejmują zarówno obowiązkowe ubezpieczenie posiadaczy pojazdów mechanicznych (ubezpieczenie OC PPM), którego zakres określony jest przepisami prawa, jak również dobrowolne ubezpieczenie zapewniające ochronę dla szkód w pojazdach, czyli ubezpieczenie autocasco (ubezpieczenie AC).

W przypadku posiadania floty pojazdów, optymalnym rozwiązaniem jest uzyskanie ochrony ubezpieczeniowej na podstawie umowy generalnej, która zapewnia nie tylko niezmienność kosztów ubezpieczenia w okresie obowiązywania takiej umowy, ale również ułatwia zarządzanie flotą pojazdów.

W zależności od potrzeb lub sposobu wykorzystywania pojazdów, rozwiązania w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych mogą również obejmować dodatkowe ryzyka, w szczególności następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdów mechanicznych, koszty assistance, koszty ochrony prawnej czy też koszty związane z leczeniem za granicą.

Powrót do ubezpieczeń