Ubezpieczenia

JAKO PROFESJONALNY BROKER UBEZPIECZENIOWY ZAPEWNIAMY WSPARCIE W ZAKRESIE WSZELKICH RYZYK UBEZPIECZENIOWYCH

Przygotowane przez nas rozwiązania obejmują w szczególności następujące rodzaje ochrony:

Ubezpieczenia
mienia

Ochrona dla szkód w majątku, w szczególności dla budynków, budowli, maszyn i urządzeń, sprzętu elektronicznego, maszyn i urządzeń budowlanych, zapasów, materiałów i innych środków obrotowych.

Ubezpieczenia
utraty zysku

Pokrycie utraconego zysku firmy w następstwie szkody powstałej w ubezpieczonym majątku.

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Ochrona dla szkód i roszczeń związanych
z prowadzoną działalnością gospodarczą
lub zawodową.

Ubezpieczenia
obowiązkowe

Obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej odpowiadające wymaganiom określonym w przepisach prawa, jak również ubezpieczenia o charakterze nadwyżkowym.

Ubezpieczenie ryzyk
budowy/montażu

Ochrona dla inwestycji budowlanych, remontowych i montażowych, w tym realizowanych w oparciu o przepisy FIDIC.

Ubezpieczenia transportowe

Ochrona w zakresie odpowiedzialności cywilnej spedytora i przewoźnika we wszystkich gałęziach transportu jak również ubezpieczenie mienia w transporcie (cargo).

Ubezpieczenia komunikacyjne

Ochrona dla pojazdów mechanicznych, w tym samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych i specjalistycznych.

Gwarancje ubezpieczeniowe

Instrumenty pozwalające na zabezpieczenie zobowiązań kontraktowych oraz danin publicznych.

Ubezpieczenia
grupowe

Programy ubezpieczeń na życie dla
pracowników i członków ich rodzin.

Ubezpieczenie
należności

Ochrona na wypadek opóźnień w płatnościach lub niewypłacalności kontrahentów handlowych.

Ubezpieczenia
zdrowotne

Prywatna opieka medyczna.

Ubezpieczenie
cyberryzyk

Ochrona firmy na wypadek ataków hakerskich, działania wirusów komputerowych oraz pokrycie odpowiedzialności cywilnej i administracyjnej w związku z naruszeniem przepisów RODO.

Ubezpieczenie D&O

Ochrona interesów majątkowych członków władz spółek kapitałowych oraz menadżerów.

POWYŻSZA LISTA RYZYK UBEZPIECZENIOWYCH MA CHARAKTER OTWARTY.

Dla naszych Klientów jesteśmy w stanie zapewnić każde ubezpieczenie, w tym ubezpieczenie „szyte na miarę”, uwzględniające specyficzne okoliczności dotyczące danego Klienta.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.